Aldersgrenser

Som kino er vi lovpålagt å håndheve filmenes aldersgrenser. Vi ber om at du hjelper oss med dette og viser legitimasjon ved innslipp hvis du får spørsmål.

 

6 år: Tillatt for alle barn sammen med voksne

9 år: Adgang for barn ned til 6 år sammen med voksne

12 år: Adgang for barn ned til 9 år sammen med voksne

15 år: Adgang for unge ned til 12 år sammen med voksne

18 år: Absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.

Les mer om de nye aldersgrensene på Medietilsynets nettsider

 

Babyer:

Babyer er velkommen hver tirsdag kl. 12 på Babykino. På babykinoforestillingene er det ikke adgang til å ha med seg barn over ett år dersom det er aldersgrense 9 år eller høyere på filmen som vises. Man kan ha med babyer på alle filmer med aldersgrense 6 år, men dette er ikke noe vi anbefaler. Er barnet under 2 år kan det sitte gratis i fanget, men ønsker dere eget setet til barnet må det løses barnebillett. Alle over 2 år skal løse barnebillett.

Barnebillett:

Gjelder tom fylte 14 år - dvs frem til man fyller 15 år. Ikke tilgjengelig på forestillinger som starter etter kl. 19.00/19.30.

Honnørbillett:

Husk alltid å medbringe honnørbevis!

Mer om aldersgrenser:

Aldergrenser på kino settes av Statens Medietilsyn, etter lovverk vedtatt av Stortinget, og gjelder ved Trondheim Kino, så vel som alle andre kinoer i Norge. Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra aldersgrensene.

Det er viktig å merke seg at aldersgrensene som settes ikke innebærer noen anbefaling i forhold til hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år dersom Medietilsynet finner at barn ikke tar skade av filmen. Om barn vil ha glede av filmen blir en annen sak - sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino!

Merk at for aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den satte grensen se filmen sammen med en myndig person. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til billettluken.

Mer informasjon om aldergrenser finner du hos www.medietilsynet.no